Opinie

W warunkach aktualnie panującej pandemii wirusem SARS-CoV-2, wzmożony przepływ tlenu przez zapalnie zmienione komórki płuc (pneumocyty typu I, II, III), nie tylko wyraźnie poprawia funkcję płucnego surfaktantu i oddechową wydolność płuc, ale także chroni tkankę płucną i drogi oddechowe przed dodatkowymi infekcjami.
Prof. dr hab. n. med. Edward Golec
Call Now Button